YOUNG SERBIAN DESIGNERS 2010YOUNG SERBIAN DESIGNERS 2010 / DESIGN CONTEST

Kulturna organizacija MIKSER Povodom izložbe YOUNG SERBIAN DESIGNERS na smotri talenata SALONE SATELLITE u okviru Međunarodnog sajma nameštaja u Milanu od 14. do 19. aprila 2010. godine objavljuje


K O N K U R S
uz podršku: SIEPA (Serbia Investment and Export Promotion Agency)Konkurs 'YOUNG SERBIAN DESIGNERS 2010', kulturne ogranizacije 'Mikser', za radove mladih autora koji će biti prikazani na nacionalnoj izložbi u okviru smotre Salone Satellite, Milanskog sajma nameštaja, izmenjen je u pogledu rokova, ograničenja i kategorija za prijavu:


NAPOMENE:
Izabrani radovi ce biti predstavljeni:
- u okviru Salone Satellite, na Internacionalnom sajmu nameštaja u Milanu,14.-19. april 2010. godine
- na manifestaciji MIKSER 2010 u Beogradu od 25.-29.maj, 2010. godine
ŽIRI
Predsednik žirija je industrijski dizajner Konstanin Grcic.
U sastavu žirija nalaze se i predstavnici organizacije Mikser.
KATEGORIJE I TEME
KATEGORIJA 1 - Nacionalna selekcija „Young Serbian Designers"
TEMA: nameštaj, rasveta, upotrebni predmeti, elementi enterijera, itd.
KATEGORIJA 2 - Internacionalna izložba „International Kitchen & Bathroom Furniture"
TEMA: Predmeti i pribor za pripremanje, cuvanje i konzumiranje hrane i pica; pribor za kupatila, armature, tuševi
kade, radijatori i slavine; linije za kupatila; oprema za dekor i komponente; salvete i stolnjaci, itd.
PRAVO UCEŠCA
Konkurs je otvoren za sve zainteresovane koji se bave dizajnom. Svaki kandidat može ucestvovati sa više radova.
Kandidati za Kategoriju 1 ne mogu biti stariji od 30 godina
kandidati za Kategoriju 2 ne mogu biti stariji od 35 godina.
NAGRADE
Internacionalni žiri milanskog sajma dodelice po tri nagrade za najbolje dizajnirane proizvode u tri kategorije predmeta zastupljenih na Salone Satellite: nameštaj
kuhinje i kupatila, što ukupno predstavlja 9 vrednih nagrada.
  • 3 x Prva nagrada: € 10,000.00
  • 3 x Druga nagrada: € 5,000.00
  • 3 x Treca nagrada: € 2,500.00
ROKOVI
1. Sreda, 30. decembar 2009. godine KRAJNJI ROK ZA DOSTAVLJANJE IDEJNIH REŠENJA
Neophodno je priložiti:
a) Kratku biografiju i podatke - ime, prezime, e-mail i kontakt telefon poslati na e-mail adresu:youngserbiandesigners@mikser.rs
b) Izjavu o saglasnosti - može se preuzeti sa web site-a (www.mikser.rs/izjava-o-saglasnosti.pdf ) i potrebno ju je odštampati, popuniti
potpisati i poslati poslati poštom najkasnije 30. decembra na adresu:
Re:miks / Mikser
Majakovskog 10, Zemun
11080 Beograd
c) Idejno rešenje projekata - tehnicki crtež i 3D prikaz dostaviti u elektronskoj formi u formatima PDF ili JPG (rezolucija 640x480 dpi)
kao i detaljan opis idejnog rešenja (word document) na e-mail: youngserbiandesigners@mikser.rs
Naknadno pristigli radovi se nece razmatrati.
2. Petak, 15.01.2010. OBJAVLJIVANJE REZULTATA PRVOG STEPENA ŽIRIRANJA
(SELEKCIJA IDEJNIH REŠENJA)
Rezultati ce biti objavljeni na web sajtu www.mikser.rs
NAPOMENE:
Autori ciji su radovi izabrani u Prvom stepenu žiriranja su u obavezi da do roka navedenog pod stavkom 4. realizuju funkcionalne prototipove na osnovu odabranih idejnih rešenja.
Makete nece biti prihvacene.
3. Ponedeljak, 15.03.2010. KRAJNJI ROK ZA PREDAJU PROTOTIPOVA
Ucesnici ce putem e-maila blagovremeno biti obavešteni o tacnom mestu, vremenu i nacinu predaje prototipova.
4. Sreda, 18.03.2010.
DRUGI STEPEN ŽIRIRANJA - SASTANAK SA AUTORIMA I IZNOŠENJE MIŠLJENJA ŽIRIJA O KVALITETU IZRADE PRISTIGLIH PROTOTIPOVA.
Žiri zadržava pravo da u drugom stepenu žiriranja izabere iskljucivo kvalitetno izraene eksponate za ucešce na izložbi Young Serbian Designers.
Ucesnici ce putem e-maila blagovremeno biti obavešteni o tacnom mestu i vremenu sastanka.
Dodatne informacije mogu se dobiti upitom na e-mail adresu: youngserbiandesigners@mikser.rs
http://www.mikser.rs/konkurs2010.html

OVAJ NOVI TEKST KONKURSA možete preuzeti u PDFu sa linka:
No comments:

Post a Comment

Share thoughts/opinions about the topic (non related posts and adds, will not be published - Comment Moderation)