Italian Design Day in Belgrade

Italian Design Day in Belgrade / 
Dani italijanskog dizajna u Beogradu
For the first time Belgrade celebrates Italian Design Day, with the guest of honor, the renowned director of the DOMUS Magazine, Nicola Di Battista / U Beogradu se po prvi put obeležava Dan italijanskog dizajna, uz počasnog gosta, direktora renomiranog časopisa DOMUS, Nikole Di Batista

On this occasion, the Mikser House will host a round-table on March 2 at 18h , where, in addition to Nicola Di Battista, the following participants would also take part: architect Vladimir Lojanica, fashion designer Dragana Ognjenović, industrial designer Marko Luković, and architect Zoran Djukanović as a moderator / Ovim povodom, u Mikser House-u, biće organizovan okrugli sto, 2. marta u 18h, na kome će osim Nikole Di Baptista, govoriti i arhitekta Vladimir Lojanica, modna kreatorka Dragana Ognjenović, industrijski dizajner Marko Luković i arhitekta Zoran Đukanović u ulozi moderatora.

For more info visit / Za dodatne informacije posetite

Benvenuto!

Belgrade International Furniture Fair 2016

TMD University of Belgrade | Belgrade International Furniture Fair 2016
Department of technology, management and design of furniture and wood products - TMD (University of Belgrade-Faculty of Forestry) will present new prototypes of sustainable furniture and interior concepts, from Novembar 8-13, at Belgrade International Furniture Fair, Hall 4, Stand 4060 / Odsek za tehnologije, menadžment i projektovanje nameštaja i proizvoda od drveta - TMP Šumarskog fakulteta u Beogradu, predstaviće nova održiva rešenja - prototipove nameštaja i koncept enterijera, tokom 8-13 novembra, na Međunarodnom sajmu nameštaja, opreme i unutrašnje dekoracije u Beogradu, u Hali 4, štand 4060

Featured prototype - Chair MUSE by Petar Blagojević & Sonja Rodić, University of Belgrade-Faculty of Forestry / Predstavljeni prototip - Stolica MUSE Petra Blagojevića i Sonje Rodić, Univerzitet u Beogradu-Šumarski fakultet

Additionally, over 20 renowned companies will participate at the Furniture & Wood Industry Job Fair (November 9, International Furniture Fair in Belgrade, Hall 4, 10 am to 6 pm) where young graduates and students will get the opportunity to sign up for work, practice, and companies for cooperation! (registration for employers, candidates, participants at http://sajam-zaposljavanja.rs/ contact email sajam.zaposljavanja@klasterdp.rs or phone +381648212090). Good luck in your career management in the wood and furniture industry! / Istovremeno, preko 20 preduzeća aktivno priprema nastup na manifestaciji Sajam zapošljavanja u drvnoj industriji i industriji nameštaja (Međunarodni sajam nameštaja u Beogradu, Hala 4, 10-18 časova) gde će mladi diplomci i studenti dobiti priliku da se prijave za posao, praksu, a kompanije za saradnju! (prijave za poslodavce, kandidate, i učesnike radionica na http://sajam-zaposljavanja.rs/
Ili se obratite na sajam.zaposljavanja@klasterdp.rs i tel 0648212090
Srećno upravljanje karijerom u drvnoj industriji i industriji nameštaja Srbije!