MIKSER DESIGN MARKET | Back to the Industrial Design

MIKSER DESIGN MARKET | Back to the Industrial Design 
/April 17th, 2016, Mikser House/


OPUS - Wood Line Studio

PROTOS - Wood Line Studio
OPUS - Wood Line Studio

Mikser Design Market: Back to the Future, is back to its roots! - exhibition on April 17th fully responded to "restoration of old flame" - the love to Industrial Design. Beside the well known features, designers have introduced brand new products, as well as trends of the profession./ Aprilski Mikser Design market, uz parolu "Povratak u budućnost" obeležio je povratak korenima! Izložba održana 17. aprila u potpunosti je odgovorila najavi za obnovu "starog plamena" - ljubavi prema industrijskom dizajnu. Pored već poznatih, dizajneri su predstavili i nove proizvode, time nagovestili i moguće pravce razvoja industrijskog dizajna.

Special guests of the exhibition were students and graduates of Technology Management and Design of Furniture and Wood Products - TMD (University of Belgrade-Faculty of Forestry), as well as successful participants of Young Balkan Designers competition / Posebno mesto na izložbi imali su studenti i diplomci odseka Tehnologije, menadžment i projektovanje nameštaja i proizvoda od drveta (Šumarskog fakulteta u Beogradu), kao i uspešni učesnici konkursa Mladi Balkanski Dizajneri

See the full gallery at Mikser page  / Pogledajte ceo album na stranici Mikser-a

NODE - Milica Dejanović
KA Klupa - Jelena M Matić / Foto: Aleksandar Jakonić


NODE - Milica Dejanović / Foto Jelena M Matić
CITY BOX - Jelena M Matić / Foto: Aleksandar JakonićWhat Design Can Do

WHAT DESIGN CAN DO | Design Challenge
/Entry Deadline - 20th May 2016/
The What Design Can Do Refugee Challenge is a global design competition that calls on the creative community to come up with game-changing ideas for accommodating, connecting, integrating and helping the personal development of refugees. The challenge specifically focuses on refugees in urban areas, as nearly 60 percent of the world's 20 million refugees now live in urban areas / Šta dizajn može je globalni dizajnerski konkurs, koji poziva kreativce da osmisle inovativna idejna rešenja koja će imati potencijal da u značajnoj meri doprinesu u privremenom smeštaju, povezivanju, integraciji, i pomoći u ličnom razvoju izbeglih lica. Konkurs se posebno bavi izbeglimau urbanim okruženjima, imajući u vidu da 60% od ukupno 20 miliona izbeglih u svetu danas živi u urbanim područjima.

What Design Can Do (WDCD), the UN Refugee Agency (UNHCR) and the IKEA Foundation invite designers, creative thinkers and imaginative trouble-shooters from all countries and disciplines, including refugees themselves, to take part. / Šta dizajn može (WDCD), UNHCR, i IKEA Fondacija pozivaju dizajnere, kreativne teoretičare, i maštovite u rešavanju problema, iz svih zemalja i oblasti delatnosti, uključujući i sama izbegla lica, da se prijave za konkurs

Five best entries will receive up to 10,000 euro each, expert advice and our guidance in developing their concepts into feasible plans, ready for implementation. Both new ideas and existing concepts that deserve further elaboration are eligible. Read more about the process or enter now: the deadline for submissions is 20 May 2016! / Pet najboljih rešenja biće nagrađeni pojedinačno sa do 10,000 evra, stručnim savetima i vođenjem u toku razvoja ideja do ostvarivih rešenja, spremnih za primenu. I potpuno nove ideje, i rešenja koja zaslužuju dalju razradu, imaju pravo učešća. Više informacija na stranicama konkursa, u delu proces i prijava. Rok za predaju radova je 20. maj 2016 

YOUNG BALKAN DESIGNERS 2016>New Analogue

OTVOREN REGIONALNI KONKURS ZA MLADE DIZAJNERE:
YOUNG BALKAN DESIGNERS 2016

Balkanska dizajn mreža koju su osnovali organizacija Mikser, Hrvatsko dizajnersko društvo i Public Room iz Skoplja, raspisuju šesti po redu regionalni dizajn konkurs „Young Balkan Designers“ (Mladi balkanski dizajneri) za 2016. godinu, pod sloganom „Novo analogno“.Konkurs je otvoren od 10. februara do 10. aprila 2016. godine, za sve članove BDN mreže do 35 godina starosti iz Albanije, Austrije, Bosne i Hercegovine, Bugarske, Hrvatske, Grčke, Mađarske, Makedonije, Crne Gore, Rumunuje, Slovenije, Srbije i Turske. 
YBD 2015 u Kelnu FOTO Vojkan Gostiljac
BDN ove godine najavljuje nadogradnju Young Balkan Designers konkursa, pa će u 2016. godini dizajnerima biti upućena dva otvorena poziva. U prvom, dizajneri se pozivaju da istraže svoje neposredno okruženje promišljajući „Novo analogno“, dok će drugi poziv, težeći da učvrsti vezu između dizajna i proizvodnje, implementirati ideje istražene u prvoj fazi putempet brifova od strane pet različitih regionalnih kompanija i proizvođača. Takođe, nakon predstavljanja „Novih analognih“ ideja na Mikser Festivalu, žiri će odabrati pet do deset autora koji će ostvariti pravo direktnog učešća u drugoj fazi.

YBD 2015 u Beču
Slogan YBD 2016 „Novo analogno“ poziva na kreiranje dizajn projekata – proizvoda, koncepta, scenarija, usluga – koji vraćajuručnu izradu u proces proizvodnje i dizajna, direktno ih uvezujući sa materijalima, zanatima i tehnikama koje nam nudi balkanska kultura. YBD 2016 konkurs želi da istraži načine na koje Balkan kao društvo može da aktivira i afirmiše vrednosti sopstvenih kulturnih dobara i doprinese globalnoj raspravi o dehumanizaciji procesa proizvodnje, nastaloj kao posledica kapitalističkog modela i digitalne produkcije koji zanemaruju ljudski faktor, to jest čoveka, njegovu ličnost, emocionalni sklop i ideale ka kojima teži. Od dizajnera se traži da razmisle o humanizaciji procesa proizvodnje, kao i o načinima implementacije lokalnih veština i zanata u savremeni dizajn, sa fokusom na direktno i neposredno uključivanje lokalne zajednice u proces rešavanja problema i proizvodnje, nasuprot njihovom fiktivnom uključivanju putem društvenih mreža.

Stručni žiri u sastavu: Konstantin Grčić (industrijski dizajner), Tomislav Knezović (Prostoria), Zoran Jedrejčić (industrijski dizajner), Jelena Matić (profesorka na Univerzitetu u Beogradu) i Nikola Radeljković (Numen/ForUse) će 19. aprila proglasiti širi izbor radova koji  će biti izložen u okviru talent zone Mikser festivala 2016, koji se od 8. do 12. juna održava u beogradskoj četvrti Savamala. Nakon Mikser festivala, 10 najboljih projekata po izboru stručnog žirija biće deo putujuće izložbe koja će gostovati na istaknutim regionalnim dizajn festivalima.
YBD 2015 na Mikser Festivalu
Konkurs je otvoren do 10. aprila 2016, a prijave se vrše popunjavanjem formulara koji se nalazi na ovom linku, gde se nalaze i svi detalji konkursa, rokovi, nagrade i uslovi za prijavljivanje. Važna napomena: svi aplikanti ili grupe autora koje se prijavljuju na konkurs moraju biti članovi Balkanske dizajn mreže. Učlanjenje je besplatno i vrši se popunjavanjem formulara koji se nalazi na ovom linku.

Organizator projekta:
Balkanska dizajn mreža (Balkan Design Netwotk), inovativna platform osnovana od strane Hrvatskog Dizajnerskog Društva iz Zagreba, Public Rooma izSkoplja i Mikser organizacije iz Beograda, sa ciljem pružanja strateške podške razvoju i promociji balkanskog dizajna, kako u regiji, tako i na evropskoj i međunarodnoj sceni. 


Projekat je podržan od strane Evropske unije, program Kreativna Evropa i sufinansiran od strane Ministarstava kulture Republike Srbije, Hrvatske i Makedonije.