Belgrade International Furniture Fair 2016

TMD University of Belgrade | Belgrade International Furniture Fair 2016
Department of technology, management and design of furniture and wood products - TMD (University of Belgrade-Faculty of Forestry) will present new prototypes of sustainable furniture and interior concepts, from Novembar 8-13, at Belgrade International Furniture Fair, Hall 4, Stand 4060 / Odsek za tehnologije, menadžment i projektovanje nameštaja i proizvoda od drveta - TMP Šumarskog fakulteta u Beogradu, predstaviće nova održiva rešenja - prototipove nameštaja i koncept enterijera, tokom 8-13 novembra, na Međunarodnom sajmu nameštaja, opreme i unutrašnje dekoracije u Beogradu, u Hali 4, štand 4060

Featured prototype - Chair MUSE by Petar Blagojević & Sonja Rodić, University of Belgrade-Faculty of Forestry / Predstavljeni prototip - Stolica MUSE Petra Blagojevića i Sonje Rodić, Univerzitet u Beogradu-Šumarski fakultet

Additionally, over 20 renowned companies will participate at the Furniture & Wood Industry Job Fair (November 9, International Furniture Fair in Belgrade, Hall 4, 10 am to 6 pm) where young graduates and students will get the opportunity to sign up for work, practice, and companies for cooperation! (registration for employers, candidates, participants at http://sajam-zaposljavanja.rs/ contact email sajam.zaposljavanja@klasterdp.rs or phone +381648212090). Good luck in your career management in the wood and furniture industry! / Istovremeno, preko 20 preduzeća aktivno priprema nastup na manifestaciji Sajam zapošljavanja u drvnoj industriji i industriji nameštaja (Međunarodni sajam nameštaja u Beogradu, Hala 4, 10-18 časova) gde će mladi diplomci i studenti dobiti priliku da se prijave za posao, praksu, a kompanije za saradnju! (prijave za poslodavce, kandidate, i učesnike radionica na http://sajam-zaposljavanja.rs/
Ili se obratite na sajam.zaposljavanja@klasterdp.rs i tel 0648212090
Srećno upravljanje karijerom u drvnoj industriji i industriji nameštaja Srbije!


No comments:

Post a Comment

Share thoughts/opinions on the topic (non related posts and adds, will not be published - Comment Moderation)